Det spanska alfabetet UTTAL

 • A= uttalas som ”apelsin ”  ex. ANA, AMOR, AMARILLO
 • B= uttalas som svenskans ”B” eller blandning mellan B och V, ex. BIEN,

 C = innan bokstaven I eller E – uttalas C som ”S” eller som engelskans  läspljud ”TH” ex: CENA(middag) BARCELONA, CIUDAD.  

När C står innan andra bokstäver uttalas det som ”K”. ex: COCODRILO, CAFÉ, CAPITAL

 •  (CH) =   uttalas som ”TJ”, ex: CHILE, CHICO,CHOCOLATEtt
 • D
 • E= uttalas som ”elefant”, ex: ESPAÑA, ELEFANTE
 • F
 • G= uttalas  svagt framför A, O, U ex: AGUA, GUAPO
 • G= uttas framför E och I som skj-ljud ex: ARGENTINA
 • G= uttalas framför konsonanter som svenskans G ex. GRAMÁTICA, GRACIAS
 • H= uttalas inte, ex: HOLA, HABLAR,
 • I
 •  J uttalas som ”CH” i choklad ex: AJO (vitlök),BAJO (kort)
 • K
 • L
 • LL=uttalas som ”J”, ex: PAELLA, MALLORCA, SEVILLA
 • M
 • N
 • Ñ uttalas ”NJ” ex: ESPAÑA, MAÑANA, BAÑO
 • O uttalas mer som ”Å” ex: LOCO, TORO
 • P
 • Q
 • R = I början av ord uttalas det rullande ex: Rubén, annars uttalas det som svenskt R ex: HABLAR
 • S
 • RR = dubbelt R uttalas starkt rullande R  ex: CARRERA,
 • T
 • U= uttalas som O ex: UNO
 • V=uttalas som svenskans ”V” eller som en blandning mellan V och B ex: Vale, Por favor
 • X
 • Y
 • Z= uttalas som S eller läspljud TH